Tarife Ecoturism

R.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL LUNCA MUREȘULUI R.A.

În temeiul prevederilor:

- Hotărârii Guvernului României nr. 229/2009, privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale administrațiilor de parcuri, ca filiale cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al R.N.P. – Romsilva nr. 9 din 26.07.2012;
- Regulamentul intern al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al R.N.P. – Romsilva nr. 7 din 2015;
- Hotărârea nr. 19/29.07.2016 a Consiliului de Administrație al R.N.P. – Romsilva prin care a fost aprobată “Structura Organizatorică și Funcțională a Parcului Natural Lunca Mureșului”;
- Ordin nr. 3836/2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Ordinul nr. 1433/2017;

In baza:

- Deciziei Directorului General al R.N.P. - Romsilva nr. 52/05.02.2019 de definitivare pe postul de director al R.N.P. Romsilva – Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului R.A.;

Văzând:

- Adresa Ministerului Mediului nr. 15143/ECU/06.02.2019, înregistrată la R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului R.A. cu nr. 179 din data de 06.02.2020, privind avizarea sistemului de tarife propus pentru Parcul Natural Lunca Mureșului;
- Adresa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 12026/SSIS/28.09.2020, înregistrată la R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului R.A. cu nr. 1602 din data de 29.09.2020, privind avizarea sistemului de tarife de vizitare;
- Hotărârea nr. 10 din data de 17.12.2018 a Comitetului Director al R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului R.A.
- Hotărârea nr. 20 din data de 23.12.2020 a Comitetului Director al R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului R.A.

Decide:

Art. 1 Începând cu data de 01.01.2021, tarifele practicate de R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului se modifică, după cum urmează:
Categorie serviciu Cuantum tarif (lei)*
Tarif de vizitare cu închiriere caiac / zi / persoană Adulți - 50 RON
Copii, elevi, studenți - 43 RON
Tarif de vizitare cu închiriere bicicletă / zi / persoană Adulți - 30 RON
Copii, elevi, studenți - 23 RON
Tarif de vizitare cu închiriere bicicletă / 4 ore / persoană Adulți - 20 RON
Copii, elevi, studenți - 13 RON
Tarif de vizitare cu excursie barcă cu motor / oră / persoană
(minim 3 – maxim 5 persoane)
Adulți - 85 RON
Copii, elevi, studenți - 78 RON
Tarif de vizitare cu însoțire / 8 ore / persoană
(grupuri organizate de minim 10 – maxim 20 persoane)
Adulți - 20 RON
Copii, elevi, studenți - 13 RON
Tarif de vizitare cu excursie canoe Arad - Pecica / persoană
(include închirierea canoei, recuperare Pecica)
Adulți - 60 RON
Copii, elevi, studenți - 53 RON
Tarif de vizitare cu excursie canoe Arad - zona Semlac - Nădlac / persoană
(include închirierea canoei, recuperare zona Semlac - Nădlac)
Adulți - 85 RON
Copii, elevi, studenți - 78 RON
Tarif de vizitare cu excursie canoe Arad - Cenad/ persoană
(include închirierea canoei, recuperare Cenad)
Adulți - 110 RON
Copii, elevi, studenți - 103 RON
Tarif de vizitare cu pachet ecoturistic bike & brunch / persoană Adulți - 110 RON
Copii, elevi, studenți - 103 RON
Tarif de vizitare cu pachet ecoturistic canoe & brunch / persoană Adulți - 140 RON
Copii, elevi, studenți - 133 RON
Tarif de vizitare cu pachet ecoturistic canoe & brunch & bike / persoană Adulți - 190 RON
Copii, elevi, studenți - 183 RON
Tarif de vizitare cu plimbare călare pe cal - 15 minute / persoană Adulți - 25 RON
Copii, elevi, studenți - 18 RON
Tarif de vizitare cu plimbare cu trăsura cu 2 cai - 30 minute / persoană Adulți - 25 RON
Copii, elevi, studenți - 18 RON
Tarif de vizitare cu servicii de cazare - persoană în cameră cu două paturi Adulți - 50 RON
Copii, elevi, studenți - 40 RON
Tarif de vizitare cu servicii de cazare - persoană în cameră cu două paturi Adulți - 50 RON
Copii, elevi, studenți - 40 RON
Tarif de vizitare cu servicii de cazare - persoană în cameră cu patru paturi Adulți - 50 RON
Copii, elevi, studenți - 40 RON
Tarif de vizitare cu servicii de cazare copii, elevi și studenți (grupuri organizate) / persoană Copii, elevi, studenți - 30 RON
Tarif de vizitare cu servicii de cazare voluntari sau colaboratori / persoană Adulți, copii, elevi, studenți - 20 RON
Tarif de vizitare cu servicii de cazare grup de minim zece persoane adulte, în cameră cu două paturi / persoană Adulți - 40 RON