CUANTUM TARIFE

Emitere avize


SERVICIU | TIP SERVICIU

1. Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private sau revizuirea/actualizarea acordului de mediu

1. 1. Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea avizului pentru proiectele care nu se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului/evaluare adecvată

Tarif: 150 RON/Persoana fizica
Tarif: 350 RON/Persoana juridica

1. 2. Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea avizului pentru proiectele care se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului/evaluare adecvată

Tarif: 300 RON/Persoana fizica
Tarif: 800 RON/Persoana juridica

1. 3. Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru revizuirea/actualizarea acordului de mediu

Tarif: 200 RON/Persoana fizica
Tarif: 350 RON/Persoana juridica

SERVICIU | TIP SERVICIU

2. Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu

2. 1. Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu fără bilanţ de mediu şi emiterea avizului

Tarif: 200 RON/Persoana fizica
Tarif: 400 RON/Persoana juridica

2. 2. Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu şi emiterea avizului.

Tarif: 1300 RON/Persoana juridica

2. 3. Analiza şi verificarea documentaţiei cu bilanţ de mediu şi emiterea avizului.

Tarif: 400 RON/Persoana fizica
Tarif: 800 RON/Persoana juridica

2. 4. Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru revizuirea/actualizarea autorizaţiei de mediu.

Tarif: 100 RON/Persoana fizica
Tarif: 200 RON/Persoana juridica

2. 5. Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru revizuirea/actualizarea autorizaţiei integrate de mediu.

Tarif: 1200 RON/Persoana juridica

SERVICIU | TIP SERVICIU

3. Parcurgerea procedurii de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe

3. 1. Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru planuri şi programe

Tarif: 200 RON/Persoana fizica
Tarif: 400 RON/Persoana juridica

SERVICIU | TIP SERVICIU

4. Analizarea documentaţiilor care privesc activităţile de recoltare/capturare şi/sau achiziţionare şi/sau comercializare a unor plante şi animale din flora şi fauna sălbatică în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate

4. 1. Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului

Tarif: 25 RON/Persoana fizica
Tarif: 150 RON/Persoana juridica

SERVICIU | TIP SERVICIU

5. Fotografiere floră, faună, habitate naturale şi peisaj în scop comercial

5. 1. Albume: Plan local | Plan regional | Plan naţional | Plan internaţional

5. 2. Materiale Publicitare: Plan local | Plan regional | Plan naţional | Plan internaţional

5. 3. Publicaţii diverse: Plan local | Plan regional | Plan naţional | Plan internaţional

Tarif: 100 RON/Persoana fizica
Tarif: 100 RON/Persoana juridica

SERVICIU | TIP SERVICIU

6. Filmare floră, faună, habitate naturale şi peisaje în scop comercial (film artistic, spot publicitar/documentar)

6. 1. Film artistic: Plan local | Plan regional | Plan naţional | Plan internaţional

6. 2. Spot Publicitar: Plan local | Plan regional | Plan naţional | Plan internaţional

6. 3. Film documentar: Plan local | Plan regional | Plan naţional | Plan internaţional

Tarif: 200 RON/Persoana fizica
Tarif: 200 RON/Persoana juridica
Tarifele sunt în RON și includ TVA-ul.
Tarifele de vizitare se achită de către persoanele fizice și juridice care vizitează Parcul Natural Lunca Mureșului, cu excepția persoanelor menționate la art. 3 alin. (2) din Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial aprobată prin Ordinul 3836/2012, modificat și completat prin Ordinul 1433/2017.
Tarifele de avizare se achită cu excepția persoanelor asistate social (venit minim pe economie / ajutor social / ajutor de handicap / pensie minimă garantată).

HOW IT WORKS

Join us with three
easy steps

Quantum porter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,
pulvinar dapibus leo.

Quantum porter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,
pulvinar dapibus leo.

Quantum porter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,
pulvinar dapibus leo.

WRITE US

Feel free to contact us
for more details