Tarife de avizare

CUANTUM TARIFE

Emitere avize

1. Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private sau revizuirea/actualizarea acordului de mediu
1. 1. Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea avizului pentru proiectele care nu se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului/evaluare adecvată

Tarif: 150 RON/Persoana fizica

Tarif: 350 RON/Persoana juridica

1. 2. Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea avizului pentru proiectele care se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului/evaluare adecvată

Tarif: 300 RON/Persoana fizica

Tarif: 800 RON/Persoana juridica

1. 3. Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru revizuirea/actualizarea acordului de mediu

Tarif: 200 RON/Persoana fizica

Tarif: 350 RON/Persoana juridica

2. Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu
2. 1. Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu fără bilanţ de mediu şi emiterea avizului

Tarif: 200 RON/Persoana fizica

Tarif: 400 RON/Persoana juridica

2. 2. Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu şi emiterea avizului.

Tarif: 1300 RON/Persoana juridica

2. 3. Analiza şi verificarea documentaţiei cu bilanţ de mediu şi emiterea avizului.

Tarif: 400 RON/Persoana fizica

Tarif: 800 RON/Persoana juridica

2. 4. Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru revizuirea/actualizarea autorizaţiei de mediu.

Tarif: 100 RON/Persoana fizica

Tarif: 200 RON/Persoana juridica

2. 5. Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru revizuirea/actualizarea autorizaţiei integrate de mediu.

Tarif: 1200 RON/Persoana juridica

3. Parcurgerea procedurii de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe
3. 1. Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru planuri şi programe

Tarif: 200 RON/Persoana fizica

Tarif: 400 RON/Persoana juridica

4. Analizarea documentaţiilor care privesc activităţile de recoltare/capturare şi/sau achiziţionare şi/sau comercializare a unor plante şi animale din flora şi fauna sălbatică în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate
4. 1. Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului

Tarif: 25 RON/Persoana fizica

Tarif: 150 RON/Persoana juridica

5. Fotografiere floră, faună, habitate naturale şi peisaj în scop comercial
5. 1. Albume: Plan local | Plan regional | Plan naţional | Plan internaţional

5. 2. Materiale Publicitare: Plan local | Plan regional | Plan naţional | Plan internaţional

5. 3. Publicaţii diverse: Plan local | Plan regional | Plan naţional | Plan internaţional

Tarif: 100 RON/Persoana fizica

Tarif: 100 RON/Persoana juridica

6. Filmare floră, faună, habitate naturale şi peisaje în scop comercial (film artistic, spot publicitar/documentar)
6. 1. Film artistic: Plan local | Plan regional | Plan naţional | Plan internaţional

6. 2. Spot Publicitar: Plan local | Plan regional | Plan naţional | Plan internaţional

6. 3. Film documentar: Plan local | Plan regional | Plan naţional | Plan internaţional

Tarif: 200 RON/Persoana fizica

Tarif: 200 RON/Persoana juridica

→ Tarifele sunt în RON și includ TVA-ul.

→ Tarifele de avizare se achită cu excepția persoanelor asistate social (venit minim pe economie / ajutor social / ajutor de handicap / pensie minimă garantată).

Alte întrebări?