Stoparea extinderii speciilor invazive de plante în Parcul Natural Lunca Mureşului

 

Cod SMIS:

Titlu: Stoparea extinderii speciilor invazive de plante în Parcul Natural Lunca Mureşului (SESIL)

Beneficiar: R.N.P. Romsilva Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului R.A.

Nr. înreg. contract: 6324/14.09.2015

Dată semnare: 14 octombrie 2014

Dată începere: 14 octombrie 2014

Dată finalizare: 30 aprilie 2017

Valoare totală proiect: 1.772.631,88 RON

Eligibil proiect: 1.772.631,88 RON

Eligibil beneficiar: 1.772.631,88 RON

Rambursare efectivă: 1.699.733,73 RON

Entitate finanțatoare: Mecanismul financiar al spațiului economic european (SEE) 2009-2014

Moneda: RON

Detalii proiect

Scopul proiectului vizează îmbunătăţirea stării de conservare a unor ecosisteme din zona Luncii Mureşului Inferior, prin restaurarea acestora, afectate atât de invazia alarmantă a speciilor de plante invazive. În plus, proiectul îşi propune să crească considerabil gradul de conştientizare al populaţiei din zona Luncii Mureşului Inferior în ceea ce priveşte pericolul generat de extinderea speciilor invazive de plante. Scopul proiectului se pliază foarte bine pe obiectivele generale ale Programului, care subliniază importanţa restaurării zonelor degradate şi abordarea lipsei de preocupare şi de educaţie a publicului larg cu privire la biodiversitate.

Proiectul va contribui la atingerea obiectivului general al Programului prin îmbunătăţirea stării ecosistemelor şi a nivelului de cunoştinţe, informare şi sensibilizare a publicului larg cu privire la beneficiile furnizate de serviciile ecosistemelor precum şi cu privire la importanţa menţinerii acestora într-o stare bună şi prin restaurarea unor zone degradate din Parcul Natural Lunca Mureşului, arie protejată de interes naţional (parc natural, categoria a V-a IUCN), comunitar (sit Natura 2000 SPA şi SCI) şi internaţional (sit RAMSAR – zonă umedă de importanţă internaţională).

Obiective

Evaluarea cantitativă şi calitativă a efectelor negative asupra ecosistemelor agro-silvice şi a habitatelor de interes comunitar generate de extinderea speciilor invazive de plante în Parcul Natural Lunca Mureşului;

⇒ Realizare și punerea în aplicare a strategiei/planului de lucru pentru combaterea şi prevenirea instalării speciilor invazive de plante pe terenurile achiziţionate prin proiect.

⇒ Reabiltarea unor agro-ecosisteme din Parcul Natural Lunca Mureşului afectate de extinderea îngrijorătoare a speciilor invazive de plante, în special Amorpha fruticosa;

⇒ Conştientizarea publicului cu privire la efectele negative generate de extinderea speciilor invazive de plante.

Rezultate

⇒ O bază de date GIS, care va cuprinde distribuţia în teren a speciilor invazive de plante din Parcul Natural Lunca Mureşului;

⇒ Cel puţin 100 de hectare de teren reabilitate, afectate sau predispuse a fi afectate de prezenţa speciilor invazive de plante;

⇒ O strategie/plan de lucru pentru combaterea şi prevenirea instalării speciilor invazive de plante pe terenurile achiziţionate prin proiect;

⇒ Un tocător de material lemnos achiziţionat, cât și un tractor şi utilajele agricole aferente achiziţionate;

⇒ O pagină web în care va fi prezentat proiectul, finanţatorul, parteneriatul, obiectivele proiectului, acţiunile propuse, rezultatele proiectului;

⇒ 5000 de pliante realizate și distribuite, în care se va sublinia impactul negativ asupra ecosistemelor naturale, generat de prezenţa speciilor invazive de plante;

⇒ 2000 de tricouri realizate şi distribuite;

⇒ 12 întâlniri de conştientizare la primăriile de pe raza ariei protejate;

⇒ Minim 240 de chestionare de evaluare completate

⇒ Un simpozion, cu 50 de participanţi, organizat, alături de două conferinţe de presă – una la începutul, una la finalul proiectului;

⇒ Un film documentar realizat.