Scurt istoric

Parcul Natural Lunca Mureșului

Scopul principal al declarării parcului natural constă în protecția și conservarea unor ansambluri peisagistice în care, interacțiunea activităților umane cu natură, de-a lungul timpului, a creat o zona distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică și culturală, cu o mare diversitate biologică.

Parcul Natural Lunca Mureșului corespunde categoriei a V-a în sistemul de clasificare a ariilor protejate elaborat de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii – I.U.C.N.

Pentru instituirea regimului de arie protejată, primii pași au fost realizați în anii 1970, când au fost făcute unele studii ale zonei Prundul Mare de către un grup plin de entuziasm, care cuprindea printre alții pe loan Moldovan, Andras Libus și Aurel Ardelean. Astfel, în acei ani a fost declarată o suprafață de 91,2 hectare din Prundul Mare că rezervație naturală, urmărind a se proteja populația de stârci cenușii care cuibareau acolo. Apoi în anul 1988, 12.000 ha din această suprafață a fost declarată  Zonă de Importanță Avifaunistică.

Parcul Natural Luna Mureșului a fost instituit prin Hotarârea Guvernului nr. 2151/2004, cu o suprafață de 17166 ha. În urma utilizării unor programe performante GIS și a unor imagini satelitare, suprafața parcului a putut fi determinată cu o precizie mai mare, în cadrul acelorași limite descrise în actul normativ de înființare. Astfel, suprafața reală a Parcului Natural Lunca Mureșului este de 17455,2 ha.

Începând cu anul 2006, zona a fost declarată sit RAMSAR, respectiv zona umedă de importanță internațională, cu aceleași limite ale Parcului Natural Lunca Mureșului. In anul 2007 suprafața ariei protejate a fost inclusă în rețeaua europeană, “Natura 2000”, atât ca sit de importanță comunitară – ROSCI0108, conform Directivei Consiliului Europei 92/43 EEC privind conservarea habitatelor naturale și a specilor de fauna și flora sălbatică, cât și ca arie de protecție specială avifaunistică – ROSPA0069, conform Directivei Consiliului Europei 79/409 EEC privind conservarea păsărilor sălbatice, având aceleași limite cu ale parcului.

Descoperă activitățile parcului

Pentru momentele de relaxare, distracție și adrenalină la maximum, organizăm diverse activități – ideale pentru turiștii de toate vârstele, de la copii până la bunici.

Timeline

 • 2021

  "Implementarea măsurilor necesare pentru revizuirea planului de management și promovarea Parcului Natural Lunca Mureșului și ariile protejate conexe ", cod SMIS 137866", proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 „Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”, se derulează cu obiectivul stabilirii unui set de măsuri care să conducă la menținerea sau creșterea stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar.

  Valoare totală proiect – 12,453,392.99 lei

 • 2016

  Prin Ordinul nr. 1224 din 30 iunie 2016 se aprobă Planul de management și Regulamentul Parcului Natural Lunca Mureșului.

 • 2014

  Inițializarea proiectul - "Stoparea extinderii speciilor invazive de plante în Parcul Natural Lunca Mureşului (SESIL)." Scopul proiectului vizează îmbunătăţirea stării de conservare a unor ecosisteme din zona Luncii Mureşului Inferior, prin restaurarea acestora, afectate atât de invazia alarmantă a speciilor de plante invazive. În plus, proiectul îşi propune să crească considerabil gradul de conştientizare al populaţiei din zona Luncii Mureşului Inferior în ceea ce priveşte pericolul generat de extinderea speciilor invazive de plante. Scopul proiectului se pliază foarte bine pe obiectivele generale ale Programului, care subliniază importanţa restaurării zonelor degradate şi abordarea lipsei de preocupare şi de educaţie a publicului larg cu privire la biodiversitate.

  Valoare totală proiect: 1.772.631,88 RON

 • 2011

  "Îmbunătăţirea infrastructurii necesare sensibilizării şi conştientizării populaţiei din Parcul Natural Lunca Mureșului." Obiectivul general al proiectului constă în investiţii în infrastructura Parcului Natural Lunca Mureşului pentru o gestionare mai bună a habitatelor şi speciilor şi creşterea gradului de conştientizare a populaţiei locale şi a vizitatorilor.

  Valoare totală proiect: 1.109.460 RON

 • 2010

  În anul 2010 demarează proiectul finanțat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională - "Elaborarea studiilor preliminare măsurilor de management conservativ al Parcului Natural Lunca Mureşului (ESPMMCPNLM)", care are ca obiectiv stabilirea unui set de măsuri care se conducă la menţinerea sau creşterea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar.

  Valoare totală proiect: 1.664.931 RON

 • 2009

  În urma concursurilor organizate de către autoritatea națională de turism din România, Parcul Natural Lunca Mureșului este desemnat Destinație Europeană de Excelență în cadrul proiectului EDEN - European Destinations of Excellence.

 • 2007

  Din anul 2007 aceeaşi suprafaţă a fost inclusă în reţeaua europeană ”Natura 2000”, fiind atât sit de importanţă comunitară (ROSCI0108) pentru protejarea anumitor specii (30) şi habitate (12), cât şi arie de protecţie specială avifaunistică (ROSPA0069) pentru protejarea a 41 de specii de păsări.

 • 2006

  Începând cu anul 2006 aria protejată a fost declarată sit RAMSAR, fiind a patra zonă din România din lista zonelor umede de importanţă internaţională, cu aceleași limite ale parcului.

 • 2005

  Din luna noiembrie 2005 aria protejată are o administraţie special constituită în subordinea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

 • 2004

  Parcul Natural Lunca Mureșului a fost instituit în anul 2004 prin Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004, cu o suprafață de 17166 ha. În urma măsurătorilor cu o precizie mai mare a rezultat că suprafața reală a parcului este de 17455,2 ha.

 • 2002

  Un puternic imbold l-a constituit şi finanţarea obţinută de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, respectiv Direcţia Silvică Arad de la comunitatea europeană prin programul PHARE de cooperare transfrontalieră. Prin derularea proiectului "Protejarea şi dezvoltarea luncii râului Mureş" s-a putut realiza infrastructura ariei protejate (un centru de vizitare, două puncte de informare turistică, căi de acces). Din finanţarea proprie a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva și a Uniunii Europene au fost achiziţionate numeroase echipamente de cercetare şi monitorizare şi s-au desfăşurat numeroase activităţi de educaţie ecologică și de promovare a ecoturismului.

  Valoare totală proiect: 2,670,000.00 EURO

 • 1988

  În anul 1988, 12.000 ha din această zonă a fost declarată ca Zonă de Importanţă Avifaunistică. Iniţiativa de protejare a fost continuată de reprezentanţii de la Agenţiile de Protecţia Mediului din Arad şi Timiş şi apoi de Direcţia Silvică Arad.

 • 1970

  Primele demersuri pentru instituirea regimului de arie protejată au fost realizate încă din anii 1970 când un grup de cercetători format din Ioan Moldovan, Andras Libus şi Aurel Ardelean au realizat studii biologice cu privire la elementele de biodiversitate existente în Lunca inferoară a Mureșului. De pe atunci a fost declarată o suprafaţă de 91,2 hectare din Prundul Mare ca rezervaţie naturală destinată protejării populaţiei de stârci cenuşii care cuibăreau acolo.

Realizări

Stoparea extinderii speciilor invazive de plante în Parcul Natural Lunca Mureşului (SESIL).
Îmbunătăţirea infrastructurii necesare sensibilizării şi conştientizării populaţiei din Parcul Natural Lunca Mureșului.
Elaborarea studiilor preliminare măsurilor de management conservativ al Parcului Natural Lunca Mureşului
Protejarea şi dezvoltarea luncii râului Mureş