Râul Mureş

Râul Mureş este un râu transfrontalier între România şi Ungaria. Este cel mai mare afluent al Râului Tisa, care este principalul afluent al Fluviului Dunărea. Suprafaţa bazinului hidrografic al râului Mureş este de 29.767 km2 şi lungimea cursului principal este de 789 km, din care 28.310 km2, respectiv 761 km sunt incluse în teritoriul României; astfel este cel mai lung curs interior şi unul din râurile cele mai semnificative ale bazinului carpatic. Mureşul străbate bazinul Transilvaniei spre direcţia vestică şi se varsă în Tisa la Szeged. Cei mai mari afluenţi ai râului sunt: Târnava, Arieşul, Sebeşul, Cugirul şi Cerna. Bazinul hidrografic al Mureşului include toate formele de relief: munţi (23%), dealuri şi podişuri (25%) şi câmpii (52%) cu altitudini variind între 2500 m în Munţii Retezat şi sub 100 m în Câmpia Vestică.

În interiorul Parcului Natural Lunca Mureşului râul străbate o lungime de 88 km având o lăţime medie de 120 m, ultima porţiune de la Nădlac la Cenad reprezentând şi graniţă între România şi Ungaria. De-a lungul timpului a suferi numeroase modificări naturale, dar, din păcate, numeroase modificări artificiale determinate de oameni.

Debitul mediu anual al râului Mureş este de 184m3/s. Debitul maxim poate ajunge peste 2000 m3/s (de exemplu, 2.330 m3/s în timpul inundaţiei din 1975). În zona luncii Mureşului Inferior folosinţa apelor sale este restricţionată de calitatea lor şi de faptul că râul se apropie aici de zona de drenaj, preluând poluanţi care îl fac inutilizabil doar pentru industrie şi agricultură. Totuşi, în acest sector în ultimii ani Mureşul şi-a îmbunătăţit calitatea parametrilor săi.