Turistică

Parcul Natural Lunca Mureșului este unul dintre cele 22 parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor Romsilva R.A.  – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului, cu sediul în Municipiul Arad, Pădurea Ceala, în incinta Centrului de Vizitare Ceala.

Pe lângă statutul de “parc natural”, în anul 2007 zona a fost inclusă în reţeaua europeană „Natura 2000”, atât ca SCI – zonă de protecţie a habitatelor, conform Directivei Consiliului Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice, cât şi ca SPA – zonă de protecţie a păsărilor, conform Directivei Consiliului Europei 79/409 EEC privind conservarea păsărilor sălbatice. De asemenea, aria protejată a fost desemnată sit RAMSAR (zonă umedă de importanţă internaţională) în anul 2006.

 

Ce poţi face în Parcul Natural Lunca Mureşului?

Administraţia parcului vă invită la diverse activităţi ecoturistice:

– excursii pe râul Mureş cu ambarcaţiuni uşoare de tip caiac-canoe, care pot fi închiriate de la sediul administraţiei parcului, Centrul de Vizitare Ceala;

– plimbări prin pădure, pe traseele Tuni Lăstunu’şi Arad – Pecica, cu biciclete care se pot închiria de la sediul administraţiei parcului;

– urmărirea mamiferelor mari în libertate, din observatorul Prundul Mare, precum şi a păsărilor rare din anumite zone ale parcului;

– vizite ghidate pe teritoriul întregului parc, pe trasee tematice.

 

Centrul de Vizitare Ceala este şi sediul Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului. Aici se oferă informaţii despre aria protejată, se organizează activităţi de educaţie ecologică şi tabere. Tot aici se pot închiria echipamente şi servicii în vederea practicării ecoturismului.

 

Ce putem face și ce putem vedea plecând de la Centrul de vizitare Ceala

Traseul tematic Tuni Lăstunu’, marcaj ”C” albastru – realizat împreună cu Asociaţia Rangerilor din România, este adecvat tuturor vârstelor şi îmbină mişcarea în aer liber cu informarea turiştilor, printr-o serie de panouri interactive, care trezesc curiozitatea vizitatorilor. Ştii mult mai multe după parcurgerea lui!

Traseul de biciclete Arad – Pecica, marcaj ”C” galben – porneşte de la Centrul de Vizitare Ceala şi se încheie la Ferma de Bivoli din oraşul Pecica. Traseul şerpuieşte prin pădure, pe malul râului Mureş, traversând habitate specifice de luncă, unde pot fi observate mamifere sau păsări care trăiesc în parcul natural. Pe traseu se găsesc panouri cu diferite informaţii despre aria protejată, precum şi locuri de odihnă şi popas.

Lacul Măltăreţ este adesea adăpostul unor familii de lebede de vară Cygnus olor. Acestea migrează în sudul Europei, însă dacă iernile sunt blânde, pot fi zărite şi în Parcul Natural Lunca Mureşului. Lebedele se hrănesc cu insecte, amfibieni, melci, dar mai ales cu alge şi alte tipuri de vegetaţie acvatică.

– Excursii cu ambarcaţiuni de tip canoe, care pot fi închiriate de la Centrul de Vizitare Ceala. Traseul foarte spectaculos, trece pe lângă peisaje deosebite de luncă, păsări rar întâlnite în alte părţi, insule şi zone sălbatice.

 

Secțiune realizată în cadrul proiectului cod SMIS 152067: „Implementarea de măsuri active de  conservare, din Planul de management aprobat, pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor protejate conexe”

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 „Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.