Primăria Cenad

În comuna Cenad, în data de 19 septembrie 2023, ora 12:00, am desfășurat a 13-a întâlnire de informare și conștientizare a comunităţilor locale din localităţile de pe teritoriul şi din vecinătatea Parcului Natural Lunca Mureșului şi a ariilor protejate conexe, cu privire la activităţile proiectului ,,Implementarea de măsuri active de conservare, din Planul de management aprobat, pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor protejate conexe”, cod SMIS 152067.
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Primăriei Cenad, în locația căreia am desfășurat activitatea la care au fost prezente 30 de personae. Afișele pentru promovarea evenimentului au fost puse în locurile vizibile din comună cu 5 zile înainte de eveniment. În cadrul întâlnirii am distribuit următoarele materiale: mape și broșuri de prezentare ale proiectului; pixuri; tricouri; șepci și sacoşe.
Dorim să mulțumim Primăriei Cenad pentru suportul acordat în realizarea acestui eveniment.
,,Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”.