Prezentare generală

R.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL LUNCA MUREȘULUI R.A., derulează proiectul ,,Implementarea de măsuri active de conservare, din Planul de management aprobat, pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor protejate conexe”, cod SMIS: 152067, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POIM 2014-2020.

 

Valoarea totală a proiectului (lei): 18.565.111,86 lei

Valoarea cofinanțării UE (lei): 15.780.345,08 lei

Durata de implementare: 38 luni

Proiectul propus vizează Parcul Natural Lunca Mureșului şi ariile protejate conexe (ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior, ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior şi 4 rezervaţii naturale 2.735. Pădurea Cenad, 2.744. Insula Mare Cenad, 2.745. Insulele Igriş şi IV.1. Prundul Mare), administrate de către R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului R.A.

 

Proiectul se desfășoară pe teritoriul administrativ a 13 UAT-uri: – Nădlac, Şeitin, Semlac, Secusigiu, Pecica, Felnac, Zădăreni și Arad din judeţul Arad; Cenad, Sânnicolau Mare, Saravale, Sânpetru Mare și Periam din judeţul Timiş.

 

În prezent, o parte din speciile şi habitatele vizate din Parcul Natural Lunca Mureșului şi ariile protejate conexe nu sunt în stare optimă, iar măsurile și acțiunile propuse în cadrul obiectivului general și al obiectivelor specifice ale proiectului urmăresc îmbunătățirea parametrilor ce determină starea de conservare a acestora, în vederea restaurării stării de conservare favorabilă pentru speciile şi habitatele care au starea de conservare nefavorabilă. Pentru speciile şi habitatele care au starea de conservare favorabilă, proiectul urmăreşte menţinerea acestei stări favorabile de conservare. De asemenea, proiectul conține și măsuri pentru monitorizarea și evaluarea stării de conservare a acestor specii şi habitate.


Obiectiv general:

Asigurarea stării de conservare favorabilă a habitatelor şi speciilor de pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor protejate conexe, prin implementarea unor măsuri active de conservare din Planul de management aprobat, informarea/ conştientizarea factorilor interesaţi cu privire la proiectul propus, precum şi dezvoltarea capacităţii structurii de administrare a ariilor protejate vizate de proiect.


Obiective și activități specifice

1.         Reconstrucţia ecologică a 195,34 ha afectate de specia invaziva Amorpha fruticosa de pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului şi ariilor protejate conexe; Pentru îndeplinirea acestui obiectiv derulăm Activitatea A.1. de implementare a măsurii active referitoare la reconstrucţia ecologică a 195,34 ha afectate de specia invazivă Amorpha fruticosa de pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului şi ariilor protejate conexe.

 

2.         Reconstrucţia ecologică a zonei umede Zădăreni de pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului şi ariilor protejate conexe; Pentru îndeplinirea acestui obiectiv derulăm Activitatea A.2. de implementare a măsurii active referitoare la reconstrucţia ecologică a zonei umede Zădăreni de pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului şi ariilor protejate conexe.

 

3.         Asigurarea conservării speciilor de păsări de pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului şi ariilor protejate conexe. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv derulăm Activitatea A.3. de implementare a măsurii active referitoare la asigurarea conservării speciilor de păsări de pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului şi ariilor protejate conexe.

 

4.         Asigurarea condițiilor adecvate pentru practicarea unui turism responsabil față de patrimoniul natural și cultural, care nu dăunează stării de conservare a habitatelor și speciilor de pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului şi ariilor protejate conexe. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv derulăm Activitatea A.4. de implementare a măsurii active referitoare la îmbunătățirea infrastructurii de management și informare a vizitatorilor pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului şi ariilor protejate conexe.

 

5.         Creşterea atractivităţii muzeului din cadrul centrului de vizitare din Pădurea Ceala. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv derulăm Activitatea A.5. de implementare a măsurii referitoare la creşterea atractivităţii muzeului din cadrul centrului de vizitare din Pădurea Ceala.

 

6.         Creșterea nivelului de informare și conștientizare a factorilor interesați la nivel local și a publicului larg cu privire la importanța speciilor şi habitatelor care vor face obiectul măsurilor de conservare activă și la beneficiile generate de Parcul Natural Lunca Mureșului şi ariile protejate conexe pentru economia locală. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv implementăm Activitatea A.6. de consultare, conştientizare şi informare.

 

7.         Dezvoltarea capacităţii structurii de administrare implicate în managementul Parcului Natural Lunca Mureșului şi ariilor protejate conexe. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv implementăm Activitatea A.7. dezvoltarea capacităţii structurii de administrare, implicate în managementul Parcului Natural Lunca Mureșului şi ariilor protejate conexe. 

 


 Personal UIP:

 1. 1 manager de proiect
 2. 1 asistent manager
 3. 1 asistent proiect
 4. 1 responsabil financiar
 5. 1 responsabil elaborare cereri de prefinanţare/ plată/ rambursare
 6. 1 responsabil achiziții
 7. 1 responsabil tehnic 1
 8. 1 responsabil tehnic 2
 9. 1 responsabil tehnic 3
 10. 1 responsabil tehnic 4
 11. 1 responsabil tehnic 5
 12. 1 responsabil tehnic 6
 13. 1 responsabil informare şi publicitate 1
 14. 1 responsabil informare şi publicitate 2
 15. 1 responsabil informare şi publicitate 3
 16. 1 personal suport 1
 17. 1 personal suport 2
 18. 1 personal suport 3

Contact: parc@luncamuresului.ro

 

Secţiune realizată în cadrul proiectului ,,Implementarea de măsuri active de conservare, din Planul de management aprobat, pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor protejate conexe”, cod SMIS: 152067.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 „Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.