Pecica – Liceul Teoretic Gheorghe Lazăr

În data de 06 martie 2023, a avut loc prima întâlnire de educație și conștientizare din cadrul proiectului ,,Implementarea de măsuri active de conservare, din Planul de management aprobat, pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor protejate conexe”, cod SMIS 152067.  Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Liceul Teoretic “Gheorghe Lazăr” Pecica, în cadrul căruia am desfășurat evenimentul la care au participat peste 100 de elevi și cadre didactice. Dorim să mulțumim cadrelor didactice partenere pentru suportul acordat în realizarea acestui eveniment și totodată tuturor participanților pentru atenția și interesul acordat.

,,Implementarea de măsuri active de conservare, din Planul de management aprobat, pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor protejate conexe”, cod SMIS 152067, este un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Infrastructura Mare și de la bugetul de stat, pe care R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului R.A., în calitate de beneficiar, îl derulează în perioada 01.11.2020-31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă asigurarea stării de conservare favorabilă a habitatelor și speciilor de pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor protejate conexe, prin implementarea unor măsuri active de conservare din Planul de management aprobat, informarea/ conștientizarea factorilor interesați cu privire la proiectul propus, precum și dezvoltarea capacității structurii de administrarea a ariilor protejate vizate de proiect.

Rezultate așteptate: 195 ha curățate de specia invazivă Amorpha fructicosa, zonă umedă reconstruită ecologic, 1 bază de date GIS, montare cuiburi artificiale pentru păsările de interes comunitar din aria naturală protejată, întâlniri în școli și instituții publice pentru conștientizarea comunităților locale, montare borne limite parc, panouri informative și semne de orientare pentru traseele turistice, cursuri de instruire și perfecționare a personalului administrației parcului, achiziție echipamente, achiziție dotări pentru amenajare unui muzeu inovativ, metodologii și rapoarte de monitorizare.

,,Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”