Inițiative

R.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL LUNCA MUREȘULUI R.A. este în faza de derulare a proiectului ,,Implementarea de măsuri active de conservare, din Planul de management aprobat, pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor protejate conexe”, cod SMIS: 152067, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POIM 2014-2020.

Proiectul are că obiectiv general asigurarea stării de conservare favorabilă a habitatelor şi speciilor de pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor protejate conexe, prin implementarea unor măsuri active de conservare din Planul de management aprobat, informarea/ conştientizarea factorilor interesaţi cu privire la proiectul propus, precum şi dezvoltarea capacităţii structurii de administrare a ariilor protejate vizate de proiect.

Obiectivele specifice ale proiectului:
  1. Reconstrucția ecologică a 195,34 ha afectate de specia invaziva Amorpha fruticosa de pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și ariilor protejate conexe.
  2. Reconstrucția ecologică a zonei umede Zădăreni de pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și ariilor protejate conexe.
  3. Asigurarea conservarii speciilor de pasari de pe teritoriul Parcului Natural Lunca Muresului si ariilor protejate conexe.
  4. Asigurarea condițiilor adecvate pentru practicarea unui turism responsabil față de patrimoniul natural și cultural, care nu dăunează stării de conservare a habitatelor și speciilor de pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și ariilor protejate conexe.
  5. Creșterea atractivității muzeului din cadrul centrului de vizitare din Pădurea Ceala.
  6. Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a factorilor interesați cu privire la importanța proiectului, evidențiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecția mediului și menținerea/ atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a habitatelor și speciilor, din Planul de management.
  7. Dezvoltarea capacității structurii de administrare implicate în managementul Parcului Natural Lunca Muresului si ariilor protejate conexe.

 

Secțiune realizată în cadrul proiectului cod SMIS 152067: „Implementarea de măsuri active de  conservare, din Planul de management aprobat, pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor protejate conexe”

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 „Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.