Habitate

Aria protejată Lunca Mureșului  conține două habitate forestiere  de interes comunitar 91F0 – Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) și 92A0 – Galerii de Salix  alba şi Populus  alba. Ele sunt- formate din câteva specii principale Fraxinus angustifolia și Quercus robur pentru habitatul 91F0 și Populus sp. și Salix alba în cazul habitatului 92A0.

Habitatul 91F0 este distribuit aproape 100% doar în cadrul fondului forestier, pe când habitatul 92A0 are o proporție ridicată (peste 50%) și  în afara fondului forestier, fiind distribuit de-a lungul râului Mureș și a brațelor sale moarte.

Prezența foarte mare a speciilor invazive, în special a salcâmului și a arțarului american, determină în mod substanțial ca starea de conservare a habitatului 92A0 să nu fie una favorabilă, chiar și în zonele de protecție integrală. În cazul habitatului 91F0 starea de conservare s-a determinat ca fiind favorabilă în cazul Pădurii Cenad, iar în restul ariei protejate evaluarea este în curs de realizare.

Habitat tip 91F0

Habitat tip 92A0

 

Secţiune realizată în cadrul proiectului ,,Implementarea de măsuri active de conservare, din Planul de management aprobat, pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor protejate conexe”, cod SMIS: 152067.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 „Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.