Geografică

Parcul Natural Lunca Mureșului este situat în vestul României, în judeţele Arad şi Timiş, limitrof zonei parcului fiind oraşul Arad (centrul său se găseşte la 4 km de limita estică a zonei).

Parcul Natural Lunca Mureşului se întinde de la Arad pâna la graniţa maghiară, de-a lungul râului Mureș. Are o suprafaţă de 17.455,2 ha dintre care 14350,5 ha în judeţul Arad şi 3104,7 ha în judeţul Timiş şi include zona îndiguită a Mureşului; este o zonă inundabilă, situată între digurile construite pe fiecare parte a râului şi între terasele înalte ale aceluiaşi râu.

Coordonatele geografice ale parcului sunt:

Nord(46°19’01” Lat. N / 20°50’05” Lat. E)

Est ( 46°18’89” Lat. N / 20°49’94” Lat. E)

Sud ( 46°07’15” Lat. N / 20°91’89” Lat. E)

Vest ( 46°16’82” Lat. N / 21°27’72” Lat. E)

Mureşul reprezintă cel mai important element hidrologic din aria protejată, ocupând o suprafaţă de 1443 ha şi având o lungime de 88 km în interiorul parcului. Bazinul total al Mureşului ocupă o suprafaţă de 29767 km², din care în ţara noastră 27919 km². Râul are o lungime de 766 km, din care 718 km pe teritoriul României. Prin lungimea cursului pe care îl are, dar şi prin debitele sale medii la vărsare, Mureşul reprezintă principalul afluent al Tisei. Râul traversează în drumul său spre vărsare forme variate de relief, dintre care munţii reprezintă 25%, regiunile de podiş 55%, iar regiunea propriu-zisă de câmpie de pe teritoriul ţării noastre 5%.

Secțiune realizată în cadrul proiectului cod SMIS 152067: „Implementarea de măsuri active de  conservare, din Planul de management aprobat, pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor protejate conexe”

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 „Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.