Conferința de lansare

În data de 22 noiembrie 2022, a avut loc conferinţa de lansare a proiectului ,,Implementarea de măsuri active de conservare, din Planul de management aprobat, pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor protejate conexe”, cod SMIS 152067.  Evenimentul a fost organizat la Centrul de Vizitare Ceala, începând cu ora 10.

,,Implementarea de măsuri active de conservare, din Planul de management aprobat, pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor protejate conexe”, cod SMIS 152067, este un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Infrastructura Mare și de la bugetul de stat, pe care R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului R.A., în calitate de beneficiar, îl derulează în perioada 01.11.2020-31.12.2023 (perioada include și activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare).

Proiectul beneficiază de o sumă de 18.565.111,86 lei, asigurați din Fondul European de Dezvoltare Regională al UE și de la bugetul de stat.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă asigurarea stării de conservare favorabilă a habitatelor și speciilor de pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor protejate conexe, prin implementarea unor măsuri active de conservare din Planul de management aprobat, informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la proiectul propus, precum și dezvoltarea capacității structurii de administrarea a ariilor protejate vizate de proiect.

Rezultate așteptate: 195 ha curățate de specia invazivă Amorpha fructicosa, zonă umedă reconstruită ecologic, 1 bază de date GIS, montare cuiburi artificiale pentru păsările de interes comunitar din aria naturală protejată, întâlniri în școli și instituții publice pentru conștientizarea comunităților locale, montare borne limite parc, panouri informative și semne de orientare pentru traseele turistice, cursuri de instruire și perfecționare a personalului administrației parcului, achiziție echipamente, achiziție dotări pentru amenajare unui muzeu inovativ, metodologii și rapoarte de monitorizare.

 

Secțiune realizată în cadrul proiectului cod SMIS 152067: „Implementarea de măsuri active de  conservare, din Planul de management aprobat, pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor protejate conexe”

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 „Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.