Școala Generală din Zădăreni

Și elevii Școlii Generale Zădăreni au învățat despre protejarea speciilor de plante și animale și a habitatelor din Parcul Natural Lunca Mureșului și din ariile protejate conexe ale acestuia, în cadrul unui simpozion parte a proiectului „Implementarea măsurilor necesare pentru revizuirea planului de management și promovarea Parcului Natural Lunca Mureșului și ariile protejate conexe”, Cod MySMIS: 137866, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare POIM , în data de 12. 05. 2022.