Tritonul dobrogean –  Triturus dobrogicus

Este o specie predominant acvatică . Trăieşte doar la şes, ajungând rareori la altitudini mai mari de 200 m. Se întâlnește atât în ape stătătoare cât şi în ape lin curgătoare, cu vegetaţie bogată, din zonele de luncă şi din deltă, inclusiv în bălţile mici, temporare, de infiltraţie, situate în zonele îndiguite.

Este similar cu Triturus  cristatus,  de care se deosebeşte prin forma mai zveltă a corpului, capul îngust şi ascuţit, membrele relativ scurte şi subţiri ce nu se ating când sunt întinse de-a lungul corpului. Pielea este mai puţin rugoasă, uneori chiar netedă. Coloritul dorsal este brun-roşcat, uneori brun-gălbui deschis, cu pete negre, rotunde. Punctele albe de pe lateral pot lipsi sau sunt puţine. Ventral coloritul este galben-portocaliu până la roşu-portocaliu, cu pete negre rotunde, mari, care fuzionează frecvent median, dând naştere unei dungi mediane. Pigmentul negru predomină faţă de cel portocaliu. Guşa este complet neagră cu puncte albe.