Popândău – Spermophilus citellus

Popândăul are un habitat foarte specific, anume cel de stepă, cu vegetaţie ierboasă joasă şi foarte joasă (păşuni şi suprafeţe cu sol bine drenat), unde-şi face galeriile.  Pentru galerii caută taluzurile, haturile, digurile, pantele domoale. A fost semnalat şi în terenuri cultivate, mai ales cu plante perene (pentru a preîntâmpina riscul distrugerii galeriilor).

Popândăul este o specie diurnă. Este o specie teritorială, mărimea teritoriului fiind foarte variabilă după densitate şi oferta trofică. Galeriile sunt temporare şi permanente (galerii de iernare). Este o specie omnivoră, cu spectru trofic relativ larg: seminţe, rădăcini, flori, muguri, artropode terestre de talie mare, etc. Hibernarea este obligatorie iar în verile foarte călduroase poate avea loc şi o estivare (somn de vară).