Școala Gimnazială din Secusigiu.

Simpozionul despre protejarea speciilor de plante și animale și a habitatelor din Parcul Natural Lunca Mureșului și din ariile protejate conexe ale acestuia a captat și atenția elevilor Școlii Gimnaziale din Secusigiu  în data de 16. 05. 2022.
Acesta s-a desfășurat în cadrul Proiectului „Implementarea măsurilor necesare pentru revizuirea planului de management și promovarea Parcului Natural Lunca Mureșului și ariile protejate conexe”, Cod MySMIS: 137866, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare POIM.