Saravale – Școala Gimnazială

Simpozionul despre protejarea speciilor de plante și animale și a habitatelor din Parcul Natural Lunca Mureșului și din ariile protejate conexe ale acestuia a captat și atenția elevilor Școlii Gimnaziale din Saravale (jud. Timiș).
Acesta s-a desfășurat în cadrul Proiectului „Implementarea măsurilor necesare pentru revizuirea planului de management și promovarea Parcului Natural Lunca Mureșului și ariile protejate conexe”, Cod MySMIS: 137866, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare POIM,  în data de 03.05.2022.