Primăria Sânicolau Mare

La Primăria Sânicolau Mare a avut loc, în data de 8 noiembrie 2022, o întâlnire publică vizând creșterea gradului de informare și conștientizare a comunităților locale de pe raza Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor naturale protejate conexe, cu privire la valorile acestora.

Întâlnirea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Implementarea măsurilor necesare pentru revizuirea planului de management și promovarea Parcului Natural Lunca Mureșului și ariilor protejate conexe ” cod MySMIS: 137866, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare POIM.

Alte 5 asemenea întâlniri vor mai avea loc în comunitățile de pe raza ariei protejate.

Alte 6 asemenea întâlniri vor mai avea loc în comunitățile de pe raza ariei protejate.