Primăria Felnac

În data de 22 iulie 2022, la Primăria Felnac a avut loc o întâlnire publică vizând creșterea gradului de informare și conștientizare a comunităților locale de pe raza Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor naturale protejate conexe, cu privire la valorile acestora.
Întâlnirea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Implementarea măsurilor necesare pentru revizuirea planului de management și promovarea Parcului Natural Lunca Mureșului și ariilor protejate conexe ” cod MySMIS: 137866, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare POIM.
Alte 11 asemenea întâlniri vor mai avea loc în comunitățile de pe raza ariei protejate.