Prezentare generală

Nume proiect: Implementarea măsurilor necesare pentru revizuirea planului de management și promovarea Parcului Natural Lunca Mureșului și ariile protejate conexe, cod SMIS 137866

Beneficiar: R.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL LUNCA MUREȘULUI RA

Valoare totală proiect – 12,453,392.99 lei asigurați din Fondul European de Dezvoltare Regională al UE 85% (10.585.384,11 lei) și de la bugetul național 15% (1.868.008,88 lei).

Perioada de implementare 01.01.2021- 31.12.2023

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 „Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”


Scop și obiective proiect
Obiectiv general:

Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar și național din RONPA0926 Parcul Natural Lunca Mureșului, incluzând ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior, ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior, RONPA0852 Rezervația Naturală Prundul Mare, 2.735 Rezervația Naturală Pădurea Cenad, 2.744 Rezervația Naturală Insula Mare Cenad, 2.745 Rezervația Naturală Insulele Igriș și situl RORMS0004 Ramsar Lunca Mureșului Inferior, în cadrul unui proces consultativ, deschis, transparent și participativ vizând revizuirea planului de management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării parcurilor naturale, siturilor Natura 2000 și rezervațiilor naturale.


Obiective specifice
  1. Revizuirea Planului de management pentru RONPA0926 Parcul Natural Lunca Mureșului, incluzând ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior, ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior, RONPA0852 Rezervația Naturală Prundul Mare, 2.735 Rezervația Naturală Pădurea Cenad, 2.744 Rezervația Naturală Insula Mare Cenad, 2.745 Rezervația Naturală Insula Igriș și situl RORMS0004 Ramsar Lunca Mureșului Inferior, în concordanţă cu legislaţia în vigoare.
  2. Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul ariilor naturale protejate vizate de proiect, evidențiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecţia mediului şi menținerea/atingerea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar și național.
  3. Dezvoltarea capacității structurii de administrare implicată în managementul RONPA0926 Parcul Natural Lunca Mureșului, incluzând ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior, ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior, RONPA0852 Rezervația Naturală Prundul Mare, 2.735 Rezervația Naturală Pădurea Cenad, 2.744 Rezervația Naturală Insula Mare Cenad, 2.745 Rezervația Naturală Insulele Igriș și situl RORMS0004 Ramsar Lunca Mureșului Inferior.

Rezultate preconizate

1 Studiu de re-inventariere a speciilor si habitatelor de interes comunitar și national, de evaluare a impactului antropic, o bază de date și hărți, în format GIS, distribuție specii și habitate de interes comunitar și național și impact antropic.

1 Studiu privind mediul abiotic realizat,  o bază de date și hărți, în format GIS, de distribuție a factorilor abiotici realizată.

⇒ 1 Studiu de evaluare socio-economică a comunităților locale realizat, o bază de date și hărți, în format GIS, privind caracteristicile socio-economice, utilizarea terenurilor, construcțiile, administratorii și tipurile de proprietari realizată.

1 Studiu de evaluare a serviciilor ecosistemice, inclusiv hărți GIS a distribuției acestora realizat.

1 Plan de management revizuit, avizat SEA și aprobat

1 Conferință de lansare a proiectului desfășurată.

⇒ 1 Conferință de încheiere a proiectului și prezentare a rezultatelor obținute realizată.

1 Sondaj realizat înainte de demararea campaniei de informare și conștientizare (realizat pe un eșantion de 1000 persoane) și 1 Raport de cercetare al sondajului, realizat.

1 Sondaj realizat după încheierea campaniei de informare și conștientizare (realizat pe un eșantion de 1000 persoane) și 1 Raport de cercetare al sondajului, realizat.

13 Întâlniri publice de informare și conștientizare, organizate în 13 localităţi de pe teritoriul ariilor naturale protejate.

1 secțiune nouă a paginii web a Parcului Natural Lunca Mureșului realizata și actualizată.

⇒ 13 seminarii de informare și conștientizare a elevilor și profesorilor organizate.

1 film documentar prezentând speciile și habitatele de interes conservativ și activitățile umane desfășurate realizat.

13 dezbateri publice pentru Planul de management revizuit desfășurate.

un administrator cu capacitate instituțională de management întărită.