Pecica – Liceul Teoretic Gheorghe Lazăr

24 de elevi de la Liceul Teoretic Gheorghe Lazăr din Pecica au învățat despre protejarea speciilor de plante și animale și a habitatelor din Parcul Natural Lunca Mureșului și din ariile protejate conexe ale acestuia.
Acest lucru a fost posibil datorită faptului că R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului a organizat, în data de 16.03.2022, la Liceul Teoretic Gheorghe Lazăr din Pecica, un seminar de informare și conștientizare derulat în cadrul proiectului „Implementarea măsurilor necesare pentru revizuirea planului de management și promovarea Parcului Natural Lunca Mureșului și ariile protejate conexe”, Cod MySMIS: 137866, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare POIM.
Acesta a fost primul din cele 13 seminarii care au ca temă importanța protejării speciilor și habitatelor din ariile protejate vizate de proiect.