Inițiative

R.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL LUNCA MUREȘULUI RA este în faza de contractare a proiectului „Implementarea de măsuri active de conservare, din Planul de management aprobat, pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor protejate conexe”, cod SMIS 152067, proiect co-finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, axa prioritară „Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric”.

Proiectul are că obiectiv general asigurarea stării de conservare favorabilă a habitatelor și speciilor de pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor protejate conexe, prin implementarea unor măsuri active de conservare din Planul de management aprobat, informarea/conștientizarea factorilor interesaþi cu privire la proiectul propus, precum și dezvoltarea capacității structurii de administrarea a ariilor protejate vizate de proiect.

Obiectivele specifice ale proiectului:
  1. Reconstrucția ecologică a 195,34 ha afectate de specia invaziva Amorpha fruticosa de pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și ariilor protejate conexe.
  2. Reconstrucția ecologică a zonei umede Zădăreni de pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și ariilor protejate conexe.
  3. Asigurarea conservarii speciilor de pasari de pe teritoriul Parcului Natural Lunca Muresului si ariilor protejate conexe.
  4. Asigurarea condițiilor adecvate pentru practicarea unui turism responsabil față de patrimoniul natural și cultural, care nu dăunează stării de conservare a habitatelor și speciilor de pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și ariilor protejate conexe.
  5. Creșterea atractivității muzeului din cadrul centrului de vizitare din Pădurea Ceala.
  6. Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a factorilor interesați cu privire la importanța proiectului, evidențiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecția mediului și menținerea/ atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a habitatelor și speciilor, din Planul de management.
  7. Dezvoltarea capacității structurii de administrare implicate în managementul Parcului Natural Lunca Muresului si ariilor protejate conexe.