Brotăcel – Hyla arborea

Este un amfibian de dimensiuni mici, lungimea corpului adulților fiind de cca 4,5 cm. Culoarea uzuală a exemplarelor metamorfozate este verde deschisă pe partea dorsală a corpului și albicioasă, fără pete, pe partea ventrală. La vârful degetelor arte discuri adezive. Masculul are un singur sac vocal, plasat sub gușă, unde pielea are culoare mai închisă decât la femele.

Populaţiile cele mai numeroase sunt întâlnite în habitatele de câmpie şi colinare. Preferă zonele umede (bălţi, mlaştini, canale) în preajma cărora există vegetaţie bogată: păduri, tufişuri, stufărişuri; poate fi găsită şi în zone antropizate (grădini, parcuri, livezi etc.).