Țestoasa de apă Emys orbicularis

Preferă habitate acvatice (bălţi, heleşteie, lacuri, râuri cu cursul lin) din zonele de câmpie, colinare şi de deal, cu vegetaţie ierboasă şi arbustivă pe mal, cu vegetaţie acvatică şi cu populaţii importante de peşti şi nevertebrate acvatice. Este sensibilă la calitatea apei, nefiind întâlnită în ape poluate.

Carapacea este mai puțin bombată decât al țestoaselor de uscat . La adulți, lungimea carapacei poate atinge peste 16 cm la masculi și peste 17 cm la femele, în timp ce juvenilii proaspăt eclozați au carapacea de cca 3 cm lungime. Atât carapacea, câi și membrele și capul au fondul de culoarea negricioasă, fiind presărate cu pete și linii galbene.

Se întâlnește în toate regiunile țării, de la șes până în zone situate la aproximativ 700 m altitudine.