Organigramă

R.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI  NATURAL LUNCA MUREȘULUI  R.A.

Suprafața ariilor naturale protejate administrate: 17455 ha

 

Organigramă

Aprobată prin Hotărârea
Comitetului Director
Nr. 03 din data de 24.02.2022
Aprobată prin Hotărârea

Consiliului de Administrație al R.N.P. – Romsilva

Nr. 02 din data de 25.01.2022

Director- 1
Contabil șef – 1
Șef pază – 1
Ranger – 7
Specialist în domeniul tehnologiei informaţiei – 1
Specialist în ştiinţele vieţii – 1
Specialist în domeniul educaţiei ecologice – 1
Consilier juridic
„Implementarea măsurilor necesare pentru revizuirea planului de management şi promovarea Parcului Natural Lunca Mureșului şi ariile protejate conexe”, cod SMIS 137866.
Manager proiect – 1
Asistent manager – 1
Asistent manager (Asistent proiect) – 1
Asistent manager (Responsabil tehnic) – 1
Asistent manager (Responsabil financiar) – 1
Asistent manager (Responsabil achiziţii) – 1
Asistent manager (Responsabil comunicare) – 1
Asistent manager (Expert botanist -coordonator) – 1
Asistent manager (Expert botanist) – 1
Asistent manager (Expert zoolog –  coordonator) – 1
Asistent manager (Expert zoolog) – 1
Asistent manager (Expert ecolog) – 4
Asistent manager (Expert GIS) – 1