Observatoarele din PNLM

Observatorul Andras Libus

O nouă oportunitate este adusă în faţa iubitorilor de natură, începând cu anul 2006, prin realizarea de către Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului a unui observator ornitologic la Balta Bezdin din cadrul Rezervaţiei Naturale Prundul Mare. Accesul fiind liber, orice persoană are posibilitatea de a urmări păsările care cuibăresc, vânează sau se hrănesc aici. Observatorul este amplasat în apropierea Mănăstirii Bezdin, pe un teren inundabil, un adevărat paradis pentru păsările de apă, mai cu seamă în perioada inundaţiilor. Pot fi urmărite păsări ca: stârcii cenuşii şi de noapte, egrete albe, lişiţe, raţe sălbatice, lăstuni, prigorii, găinuşe de baltă şi o multitudine de păsări răpitoare. Căprioarele, iepurii, vulpile, sau mistreţii nu sunt străine acestui loc şi vă pot oferi oricând o surpriză plăcută prin apariţia lor plină de viaţă. Observatorul a fost denumit „Andras Libus” în memoria pasionatului ornitolog al Oraşului Pecica. Pe lângă importantul aport adus la inventarierea şi monitorizarea populaţilor speciilor din Lunca Mureşului, el este unul din promotorii ideii de protejare a acestei zone.

Observatorul Prundul Mare

Prin amplasarea şi amenajarea optimă a acestui observator veţi avea şansa să observaţi cu uşurinţă mamiferele mari care trăiesc în aceste locuri. Observatorul are o platformă la înălţimea de 4m şi este amplasat într-un braţ mort al râului Mureş. Fiind izolat fonic şi termic, turiştii pot vedea în condiţii de confort maxim, în cele mai neprielnice condiţii meteorologice, animale sălbatice în libertate. În funcţie de perioada din an în care sosiţi aici veţi putea vedea ciute cu iezi, cerbi falnici cu podoabele lor măiestre, familii simpatice de mistreţi sau căprioare, în permanenţă adulmecând aerul şi scrutând orizontul şi nenumărate specii de păsări. Animalele sălbatice sunt imprevizibile şi vă vor încânta cu simplitatea şi naturaleţea comportamentului lor. În timpul iernii observatorul se poate încălzi astfel încât confortul să fie cel mai înalt. Timpul ideal de observare a mamiferelor mari este la asfinţitul soarelui şi, ca urmare, se propune un interval de 2 ore de aşteptare pentru a spori şansele de a le vedea în apropierea observatorului. În această perioadă se pot afla amănunte despre modul de viaţă al speciilor, comportamentul şi hrana preferată din panourile informative amplasate în interior. Amplasarea acestuia într-un braţ mort a Mureşului face ca după inundaţiile periodice ca în zonă să se hrănească numeroşi stârci cenuşii, egrete albe şi raţe sălbatice, devenind astfel un observator ideal pentru turism ornitologic. Pentru urmărirea animalelor se pun la dispoziţie binocluri performante.