Informații

 

În conformitate cu prevederile:
• Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49 / 2011, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1822 / 2020 pentru aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare a ariilor natural protejate;
• Ordinului ministrului mediului nr. 1433 / 2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de avizare a tarifelor institute de către administrator / custozii ariilor natural protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3836 / 2012;

Modalitatea de emitere a avizului de către R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului R.A.

I. În cadrul procedurilor de reglementare derulate de către autoritățile competente pentru protecția mediului (ACPM), R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului R.A. are următoarele drepturi și obligații:

a) analizează documentația transmisă de ACPM și emit puncte de vedere motivate în cadrul comisiilor / comitetelor / colectivelor ce funcționează pe lângă ACPM sau în termenele prevăzute de către acestea; documentația menționată este cea specifică procedurii de emitere a fiecărui act de reglementare, după cum urmează:

1. aviz de mediu;
2. acord de mediu;
3. autorizație de mediu;
4. autorizație integrată de mediu;
5. autorizație pentru activitățile de recoltare, capturare și / sau achiziție și / sau comercializare a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatică;

b) în vederea emiterii propriului aviz, R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului R.A. poate solicita fundamentat informații suplimentare de la titular, cu informarea ACPM, relevante pentru:

1. evaluarea efectelor semnificative directe și indirecte cauzate de plan / program / proiect / activitate asupra ariilor naturale protejate din arealul de influență al / a acestuia / acesteia;
2. identificarea altor aspecte specific competenței R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului R.A., necesare implementării planului de management și / sau a regulamentului ariei naturale protejate;
c) în vederea emiterii punctului de vedere în cadrul procedurilor de reglementare derulate de către ACPM sau după primirea solicitării de aviz din partea beneficiarului, R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului R.A. poate verifica amplasamentul planului / programului / proiectului / activității, întocmind procesul – verbal aferent.

II. Avizul R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului R.A. se eliberează înainte de emiterea actului de reglementare de către ACPM, după cum urmează:

1. pentru planurile care nu se supun etapei studiului de evaluare adecvată / evaluare a impactului asupra mediului, în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei etapei de încadrare în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit (CSC);
2. pentru proiectele care nu se supun etapei studiului de evaluare adecvată / evaluare a impactului asupra mediului, în termen de 10 zile de la adoptarea deciziei etapei de încadrare în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică (CAT);
3. pentru planurile care se supun etapei studiului de evaluare adecvată / evaluării de mediu, după etapa de analiză a calității studiului de evaluare adecvată / raportului de mediu, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării însoțită de documentația completă sau de la primirea informațiilor suplimentare solicitate;
4. pentru proiectele care se supun etapei studiului de evaluare adecvată / evaluare a impactului asupra mediului, după etapă de analiză a calității studiului de evaluare adecvată / raportului privind impactul asupra mediului, în termen de 10 zile de la acceptarea studiului de evaluare adecvată / raportului privind impactul asupra mediului;
5. pentru autorizațiile de mediu cu bilanț de mediu / autorizațiile integrate de mediu, după desfășurarea ședinței CAT, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării însoțită de documentația completă sau de la primirea informațiilor suplimentare solicitate;
6. pentru autorizațiile de mediu fără bilanț de mediu, în termen de 30 de zile de la completarea documentației cu informațiile solicitate de către ACPM sau R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului R.A., după caz;
7. în cazul autorizațiilor pentru activitățile de recoltare, capturare și / sau achiziție și / sau comercializare a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatică, în termen de 5 zile de la primirea solicitării însoțită de documentația completă sau de la primirea informațiilor suplimentare solicitate;

III. Pentru emiterea avizului, beneficiarul planului / programului / proiectului / activității are obligația depunerii următoarelor documente:

1. Cererea de emitere a avizului R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului R.A.;

2. Dovada achitării tarifului de analiză a documentației și de emitere a avizului, stabilit conform Metodologiei de avizare a tarifelor institute de către administratorii / custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3836 / 2012, cu modificările și completările ulterioare;

3. Documentația depusă la ACPM, în copie, însoțită de informarea etapei procedurale în care se află planul / programul / proiectul / activitatea, conform art. 20 alin. (1) din Metodologia de atribuire în administrare a ariilor natural protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1822 / 2020.

IV. R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului R.A. analizează documentația transmisă de titular, poate verifica amplasamentul propus și va emite avizul, ținând seama de obiectivele de conservare pentru care aria naturală protejată de interes național / comunitar / internațional a fost desemnată.

V. Revizuirea avizului emis de R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului R.A. se solicită de către ACPM în cadrul procedurilor de revizuire a actelor de reglementare, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (8) din Metodologia de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1822 / 2020.