Îmbunătăţirea infrastructurii necesare sensibilizării şi conştientizării populaţiei din Parcul Natural Lunca Mureşului

 

Cod SMIS: 17503

Titlu: Îmbunătăţirea infrastructurii necesare sensibilizării şi conştientizării populaţiei din Parcul Natural Lunca Mureşului

Beneficiar: R.N.P. Romsilva – Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului RA

Nr.înreg. contract: 131083/16.02.2011

Dată semnare: 16.02.2011

Dată începere: 01 februarie 2011

Dată finalizare: 15 aprilie 2013

Valoare totală proiect: 1.109.460 RON

Eligibil proiect: 901.354 RON

Eligibil beneficiar: 901.354 RON

Rambursare efectivă: 817.148,38 RON (FEDR+BS)

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană (Fondul European pentru Dezvoltare Regională)

Moneda: RON

Detalii proiect
Obiective:

Obiectivul general al proiectului constă în investiţii în infrastructura Parcului Natural Lunca Mureşului pentru o gestionare mai bună a habitatelor şi speciilor şi creşterea gradului de conştientizare a populaţiei locale şi a vizitatorilor

Acest obiectiv general va fi atins prin o serie de obiective specifice:

reducerea impactului vizitatorilor asupra habitatelor şi speciilor din Parcul Natural Lunca Mureşului prin concentrarea lor la Centrul de vizitare Ceala şi limitarea accesului în una din zonele de protecţie integrală

⇒ creşterea cu 20% a gradului de conştientizare a localnicilor, autorităţilor publice locale şi altor factori interesaţi până la sfâşitul lunii iunie 2012.

Aceste obiective sunt în concordanţă cu obiectivele generale ale POS Mediu şi mai ales cu obiectivele specifice ale axei prioritare IV, deoarece prin realizarea obiectivelor de infrastructură propuse prin proiect se îmbunătăţeşte managementul ariei protejate, în principal managementul vizitatorilor, ceea ce determină protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural Parcului Natural Lunca Mureşului.

Activități:

În cadrul proiectului sunt prevăzute a se desfăşura 6  activităţi:

B.1 Amenajarea părţilor publice şi a părţii  exterioare a Centrului de vizitare Ceala

B.2 Realizarea unui traseu tematic

E.1 Realizarea de materialele de conştientizare (broşuri) şi aplicarea de chestionare

E.2 Informare şi publicitate aferentă proiectului

MP.1 Contractarea şi desfăşurarea serviciului de audit

MP.2 Managementul proiectului

În primă etapă va fi realizat direct de echipa de implementare a proiectului caietul de sarcini pentru contractarea activităţilor din cadrul proiectului. Vor fi redactate 4 caiete de sarcini:

⇒ unul pentru amenajarea exterioară şi interioară a Centrului de vizitare Ceala;

⇒ unul pentru conceperea de materiale de conştientizare şi pentru realizarea traseului tematic;

⇒ unul pentru achiziţia a două laptopuri;

⇒ si unul pentru activitatea de audit independent al proiectului.

Două dintre contracte se vor realiza prin atribuire directă (audit, achiziţia de laptopuri), unul prin cerere de ofertă şi al patrulea prin licitaţie.

Toate activităţile de conştientizare se vor derula pe parcursul celor 18 luni de implementare a proiectului, finalizându-se în primul an tipăriturile pentru traseul tematic şi o parte din amenajările exterioare de la Centrul de vizitare Ceala.

Rezultate:
  1. În urma amenajării interioare a centrului de vizitare şi prin expunerea unor materiale de informare şi interpretare, va creşte cu 20% gradul de conştientizare şi educare din punct de vedere ecologic a vizitatorilor, atât a adulţilor cât şi a elevilor şi studenţilor care vin în parc. De asemenea, datorită tipologiei de materiale realizate prin proiect şi expuse în muzeul naturii, estimăm că numărul de vizitatori va creşte cu 20% pe an în perioada de după implementarea proiectului.
  2. Reducerea impactului asupra zonei de protecţie integrală Zădăreni prin ghidarea vizitatorilor doar de-a lungul unui traseu marcat de 1,5 km lungime, în care vor fi amplasate 20 panouri informative şi creşterea gradului de conştientizare a acestora cu privire la ameninţările la care sunt supuse speciile şi habitatele;
Creşterea conştientizării publice
  1. Creşterea cu 20% a gradului de conştientizare a vizitatorilor şi a altor factori implicaţi prin distribuirea broşurilor referitoare la Centrul de vizitare Ceala şi la traseul tematic, aplicând două tipuri de chestionare a căror răspunsuri vor fi sintetizate şi interpretate.
  2. patru conferinţe de presă (martie 2011, august 2011, decembrie 2011, iulie 2012);

17 articole lunare în mass media locală;

⇒ amplasarea pe teren a 2 plăcuţe temporare şi a 2 plăcuţe definitive privind informarea şi publicitatea obligatorie (martie 2011).