Elaborarea studiilor preliminare măsurilor de management conservativ al Parcului Natural Lunca Mureşului

 

Cod SMIS: CSNR 1313

Titlu: Elaborarea studiilor preliminare măsurilor de management conservativ al Parcului Natural Lunca Mureşului (ESPMMCPNLM)

Beneficiar: Parcul Natural Lunca Mureşului

Nr.înreg. contract: 97788/23.03.2010

Dată semnare: 23.03.2010

Dată începere: 23 martie 2010

Dată finalizare: 30 iunie 2016

Valoare totală proiect: 1.664.931 RON

Eligibil proiect: 1.109.198 RON

Rambursare efectivă: 887.358 RON – FEDR. 221.840 RON – Bugetul de Stat

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană (Fondul European pentru Dezvoltare Regională)

Moneda: LEI

Detalii proiect
Obiectivul general

Stabilirea unui set de măsuri care se conducă la menţinerea sau creşterea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar.

Acest obiectiv general va fi atins prin o serie de obiective specifice:

studierea mediului acvatic astfel încât după 40 de luni să existe o bază de date mult îmbunătăţită şi să se stabilească măsurile conservative necesare pentru 8 habitate şi 71 de specii, care să fie integrate în planul de management.

creşterea gradului de conştientizării a localnicilor, autorităţilor publice locale şi altor factori interesaţi cu astfel ca numărul lor să fie de 10 ori mai la sfârşitul lunii iulie 2013;

creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei ariei protejate Lunca Mureşului astfel încât 8 angajaţi să ştie să utilizeze echipamentele şi softurile achiziţionate, iar 10persoane să fie instruite în evaluarea statutului de conservare şi stabilirea măsurilor de conservare;

Proiectul reprezintă derularea unor activităţi preliminarea măsurilor concrete de conservare, va contribui la îmbunătăţirea stării de conservare favorabile a habitatelor şi speciilor de interes comunitar. Totodată proiectul va conduce la creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a ariei protejate şi la creşterea nivelului conştientizării pentru protecţia naturii.

Proiectul va contribui la realizarea unuia din obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu,deoarece conduce la protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin îmbunătăţirea managementului ariei protejate Lunca Mureşului Inferior.

Rezultate

3 caiete de sarcini elaborate pentru contractare servicii de studii, achiziţie de echipamente şi achiziţie sistem informatic.

Contractarea a 47 de experţi pentru efectuarea studiilor, cartografiere;

dotare cu 8 tipuri de echipamente necesare pentru monitorizarea speciilor acvatice în vederea îmbunătăţirii statutului de conservare (electrofishing, minciog mare, sonar, echipament de teren, laptop de teren si o imprimantă portabilă, set de imagini aeriene tip Lidar, teleobiectiv şi  teleconvector, camere cu infraroşu);

1 sistem informatic pentru dezvoltare bază de date

2 îmbunătăţiri realizate

personal instruit pentru utilizare

30 campanii de studii

plan de monitorizare elaborat pentru 12 specii de peşti, scoica de râu şi vidra;

statut de conservare evaluat pentru 71 de specii şi 8 habitate;

măsuri de conservare elaborate pentru 71 de specii şi 8 habitate;

71 hărţi digitale de distribuţie pentru specii şi 8 pentru habitate (scară 1:2000, rezoluţia sub 1 m);

1 inventar floră şi vegetaţie şi harta digitală de distribuţie de distribuţie;

1 studiu de evaluare a parametrilor fizico-chimici ai apei şi 2 hărţi de favorabilitate pt. specii şi habitate;

1 listă specii cormofite invazive, elaborare măsuri de combatere şi 1 harta de distribuţie;

bază de date completată;

14 protocoale de monitorizare cuprinse în planul de monitorizare, implementate;

plan de management revizuit şi aprobat.

Justificare:

Proiectul este necesar pentru a spori conştientizarea localnicilor şi a altor factori interesaţi cu privire la elementele care pot conduce la deteriorarea stării de conservare favorabile a habitatelor din mediul acvatic. Pornind de la aceste activităţi se va putea raporta în anul 2013 statutul de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar şi va creşte capacitatea instituţională a administraţiei ariei protejate care va putea pe parcursul derulării proiectului şi în viitor să fie împărtăşită şi altor organizaţii de acest gen.

Grupurile care vor beneficia de acest proiect sunt administraţiile de arii protejate din România, elevii şcolilor din regiune, utilizatorii apelor de suprafaţă, pescarii, vânătorii, autorităţile publice locale, turişti, dar şi administraţia ariei protejate care va beneficia de instruiri şi de creşterea capacităţii de gospodărire a ariei protejate.