Balta cu nuferi

Balta Bezdin este situată în inima Parcului Natural Lunca Mureşului, în porţiunea cea mai sălbatică a acestuia reprezentată de Rezervaţia Naturală Prundul Mare. Aflată printre sălcii, plopi, frasini şi stejari falnici, cea mai mare parte a bălţii este cotropită de stufăriş şi papură, oferind refugiu păsărilor şi târâtoarelor cărora le place umezeala locului. Cea mai spectaculoasă parte a bălţii este însă ascunsă privirilor trecătoare şi pentru a o surprinde trebuie ca întâi să urmăm o potecă ce ne poartă în desişul pădurii. Aici, într-un ochi de apă limpede, vizitat de cerbi, mistreţi şi alte lighioane ce sălăşluiesc în pădure, se scaldă vioi nufărul alb. Pe frunzele ca nişte platouri verzi-lucitoare, apar, ici şi acolo flori imaculate cu zeci e petale răsfirate ce ne minunează privirea. Pe frunze şi printre flori aleargă bizare, libelule multicolore şi se iţesc privirile curioase ale broaştelor. Nuferii albi ni se arată în toată această splendoare doar aici din întreg cuprinsul judeţului Arad, de la începutul verii în luna mai şi până spre sfârşitul acesteia în luna septembrie. Acest grăunte de paradis luxuriant este foarte fragil, ameninţat în permanenţă cu o existenţă efemeră şi de aceea are nevoie de aprecierea şi protecţia oferită de către noi toţi. Deşi luciul de apă al Bălţii Bezdin este extins pe o suprafaţă atât de mică, mai mică de o jumătate de hectar, prezenţa particulară a nufărului alb îi conferă o importanţă deosebită în sufletul tuturor celor care iubesc frumosul şi natura